EpoSat - GPS-styret spredning

Epokes løsning til GPS-styret spredning er ”state of the art”. Mange års udvikling har resulteret i en helt ny og stærkt forbedret løsning af EpoSat,
Epokes enhed for GPS-styret spredning. Produktet er professionelt, brugervenligt med større præcision, stabilitet og en mere ensartet  glatførebekæmpelse.

Formålet med EpoSat er automatisk at kunne styre sprederindstillingerne ud fra sprederens position på ruten via GPS (Global Positioning System). Med EpoSat varetages spredning af sprederens computer uden betjening fra chaufførens side. Chaufføren kan således koncentrere sig om at køre lastbilen og dermed fokusere på trafikken. Systemet kan forsynes med EpoNav X1 (option), som ved hjælp af navigationskort guider chaufføren igennem ruten.

Rutenavigation
Chaufførens arbejde kan lettes yderligere med funktionen EpoNav X1 rutenavigation. Til EpoNav X1 rutenavigation medfølger en navigationsboks til førerhuset, som med kortunderlag og talebeskeder i god tid informerer chaufføren om kørselsretning og hvilken rute han skal følge.