Typisk kendetegn for Epoke-produkter

Epoke-princippet
Epokes doseringsprincip sikrer nøjagtig og ensartet udlægning af alle spredematerialer.
Omrørervalsen bearbejder spredematerialet til en homogen masse og forhindrer brodannelse i beholderen samtidig med, at valsen sikrer effektiv fyldning af doseringssystemet i hele sprederens længde.

Beholderen tømmes ensartet takket være doseringsvalsen. Det betyder, at tyngdepunktet forbliver i samme horisontale plan under hele tømningen med det resultat, at lastbilens køreegenskaber og retningsstabilitet ikke ændrer sig under kørslen.

Doseringsprincippet er særligt effektivt, når der arbejdes med vanskelige og uhomogene materialer. Større og mindre klumper i materialet findeles af omrøreren eller af udlæggervalsen og forhindres dermed i at blive slynget ud på vejbanen til fare for den øvrige trafik. Samtidig sikrer systemet, at materialet altid spredes.

Pricinp Ani

Vejhjulet – det 5. hjul
Epokes vejhjul genererer via sit variable tryk mod vejbanen den kraft, som systemet behøver for at drive sprederen. Det betyder, at spredere med vejhjul er uafhængige af eksterne kraftkilder som hydraulik og motor. Resultatet er øget fleksibilitet, for sprederen kan flyttes til den lastbil, hvor der er brug for den, og umiddelbart efter er den klar til brug.

Spredeskive
Spredeskive uden blandekammer
Epokes spredeskive sikrer et effektivt og skarpt afgrænset spredebillede med alle typer materialer.

Spredeskive med blandekammer
På traditionelle spredeskiver (dvs. uden blandekammer) kan man se en forandring i spredebilledet, når den tilførte materialemængde stiger eller falder. Epokes spredeskive med blandekammer garanterer en 100% blanding af salt og væske, og kompenserer dermed for de skiftende materialemængder og lever op til kravene om et optimalt spredebillede.

Det perfekte spredebillede afhænger primært af to faktorer:
· Fuldstændig og ensartet befugtning af saltet
· En spredeskive, der tildeler den nøjagtige mængde salt pr. m2 på det ønskede sted på vejen.

Dysesystem til væskespredere
Epokes store væskespredere er forsynet med Spratronic-dysesystemet, som sikrer 100% præcis spredning, idet strålerne altid rammer hvor de skal. Uanset væskemængde og uafhængig af spredebredden udlægger dyserne altid væsken præcist, og kun mængden kan variere.

Fjernbetjening
EpoBasic og EpoMaster-serien, Epokes fjernbetjeninger til mellemstore og store spredere, er enkle, robuste, brugervenlige og meget fleksible. De to typer fjernbetjeninger kan umiddelbart flyttes mellem flere forskellige Epoke-spredere, idet de er indbyrdes ombyttelige. Med EpoMaster er der udover en lang række fjernbetjeningsfunktioner også mulighed for dataopsamling, og den fås som hhv. traditionelt kabelforbundet og som trådløs.

GPS-styret spredning
Med Epokes system til automatiseret styring, EpoSat, klarer sprederens computer arbejdet uden betjening fra chaufførens side. Chaufføren kan dermed koncentrere sig om at køre lastbilen og fokusere på trafikken.

EpoSat giver mulighed for at variere spredemængden, så den altid er optimal i forhold til vej- og vejrforhold. Det giver en nøjagtig dosering, som betyder reduceret saltforbrug, en positiv miljøeffekt og et forbedret serviceniveau for trafikanterne.

Læs også om MIXUS AST her