Om Epoke A/S

 

Innovation, funktionalitet og servicevenlighed er blandt grundpillerne i Epokes produkter. Siden 1950’erne, hvor produktion og markedsføring af de danske spredere for alvor tog fart, har Epoke A/S bidraget til bekæmpelse af glatte veje i Danmark, Europa, Nordamerika, Asien og Rusland.

I Danmark varetager Epoke selv salg og service, og virksomheden står særligt stærkt på serviceområdet. Et landsdækkende netværk af servicemontører garanterer hurtig og professionel hjælp til alle former for serviceopgaver – ikke kun når snestormen raser men også når maskinerne skal have sommereftersyn.

En mangeårig og kompetent forhandlerstab i mere end 25 lande og egne datterselskaber i Polen og Tyskland er medvirkende årsager til Epokes stærke globale position.

Epoke-doseringsprincippet har siden 1950’erne sikret nøjagtig og ensartet udlægning af alle spredematerialer, og det er stadig et grundlæggende princip i arbejdet med at udvikle fremtidens maskiner til glatførebekæmpelse.

 

Epoke A/S er en særdeles velkonsolideret virksomhed, der beskæftiger ca. 200 medarbejdere.

------

Epoke A/S er medlem af Maskinleverandørerne, som har til formål at fremme medlemmernes erhvervsinteresser - bl.a. at samle distributører og fabrikanter, hvis primære forretning er autoriseret salg og service af Park-, Vej- & Anlægsmaskiner i Danmark.

8