WEEE-direktivet - Informationsblad fra Epoke A/S

Det europæiske affaldsdirektiv om elektronikskrot – WEEE-direktivet

Som producent af maskiner med elektronisk udstyr er Epoke® A/S underlagt EU’s direktiv om mærkning, tilbagetagning og affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Direktiv nr. EU/2012/19, også kaldet WEEE-direktivet, som står for Waste Electrical and Electronic Equipment, er gældende indenfor hele den Europæiske Union.

Direktivet trådte i kraft den 13. august, 2005 og foreskriver at en speciel mærkning forefindes fra samme dato. Mærkning sker med piktogrammet ”den overkrydsede skraldespand” som kan ses direkte på alle elektriske og elektroniske komponenter, som skal overholde direktivet:

Ifølge direktivet skal Epoke® A/S også indgå i en returordning for de mærkede komponenter. Dette betyder, at Epoke® A/S er forpligtet til, uden omkostning for slutbrugeren, at modtage alle disse komponenter retur og til at sørge for destruktion heraf. Epoke® A/S er ikke forpligtet til at betale for forsendelsesomkostninger ved returnering af komponenter, men kun til at betale for selve destruktionen af disse. Destruktion skal foregå, som det beskrives i direktivet.

Direktivet foreskriver også, at alle forhandlere af produkter med elektriske og elektroniske komponenter, har pligt til at modtage disse komponenter retur fra slutbrugeren og til at sørge for destruktion heraf. Dvs., iflg. lovgivningen er Epoke® A/S' forhandlere og datterselskaber forpligtede til at modtage disse komponenter fra slutbrugeren og til at betale omkostningen for destruktion eller returnering til Epoke® A/S.

Direktivet angiver, at producenter ikke pålægges nogen byrder i forbindelse med affaldsbehandling af historisk udstyr, dvs. udstyr leveret før direktivets ikrafttræden.