Kvalitet- og miljøpolitik

Kvalitetspolitik for Epoke A/S

Epoke A/S har implementeret et kvalitetsledelsessystem, der efterlever alle kravene i ISO 9001:2015. Vi vil styrke kundetilfredsheden ved løbende at forbedre processer og forretningsgange, så kvalitetsledelsessystemets effektivitet forbedres og kundekrav opfyldes.

Kvalitetsmålsætningerne nås ved en målrettet og struktureret håndtering af opgaverne i henhold til vedtagne kvalitetsprocesser, procedurer og anden kvalitetsdokumentation. Ved et tæt samarbejde med leverandører sikres det, at levering af produkter, komponenter og andre ydelser sker i henhold til vores krav og specifikationer.

 Epoke A/S:

  • Vil behandle alle kunder med åbenhed, ærlighed og respekt.
  • Vil opretholde en værdiskabende og tillidsfuld dialog med vores kunder
  • Vil overfor leverandører, kunder og samarbejdspartnere fremstå tillidsvækkende, fleksible og fagligt professionelle.
  • Vil være en attraktiv arbejdsplads og derigennem tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere.

 

Miljøpolitik Epoke A/S

Epoke A/S har implementeret et miljøledelsessystem, der efterlever alle kravene i ISO 14001:2015.

Vi vil løbende forbedre vores miljøpræstation ved opstilling af målsætninger om at:

  • Reducere emissioner til det ydre miljø og forhindre uheld ved at opstille nødværgeforanstaltninger ved risikable processer
  • Påvirke vore leverandører og samarbejdspartnere til at levere råvarer, produkter og serviceydelser, som er miljømæssigt forsvarlige
  • Minimere brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i samarbejde med vores kunder
  • Fremme genanvendelse og nyttiggørelse af affald