Kvalitet- og miljøpolitik

Kvalitetspolitik for Epoke A/S

Epoke A/S har implementeret et kvalitetsledelsessystem, der efterlever alle kravene i ISO 9001:2015. Vi vil styrke kundetilfredsheden ved løbende at forbedre processer og forretningsgange, så kvalitetsledelsessystemets effektivitet forbedres, kundekrav opfyldes og gældende lovkrav til stadighed overholdes.

Kvalitetsmålsætningerne nås ved en målrettet og struktureret håndtering af opgaverne i henhold til vedtagne kvalitetsprocesser, procedurer og anden kvalitetsdokumentation. Ved et tæt samarbejde med leverandører sikres det, at levering af produkter, komponenter og andre ydelser sker i henhold til vores krav og specifikationer.

Epoke A/S:

  • Vil behandle alle kunder med åbenhed, ærlighed og respekt.
  • Vil opretholde en værdiskabende og tillidsfuld dialog med sine kunder.
  • Vil overfor leverandører, kunder og samarbejdspartnere fremstå tillidsvækkende, fleksible og fagligt professionelle.
  • Vil være en attraktiv arbejdsplads og derigennem tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere.

 

Miljøpolitik Epoke A/S

Epoke A/S har implementeret et miljøledelsessystem, der efterlever alle kravene i ISO 14001:2015.

Vi vil løbende forbedre vores miljøpræstation ved opstilling af målsætninger om at:

  • Reducere emissioner til det ydre miljø og forhindre uheld ved at opstille nødværgeforanstaltninger ved risikable processer.
  • Påvirke vores leverandører og samarbejdspartnere til at levere råvarer, produkter og serviceydelser, som er miljømæssigt forsvarlige.
  • Minimere brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i samarbejde med vores kunder.
  • Fremme genanvendelse og nyttiggørelse af affald.
  • Som minimum opfylde gældende lovkrav