MIXUS AST

Grundlaget for et godt resultat af indsatsen mod glatte veje er, at spredematerialet udlægges på vejen på en optimal måde. Der fokuseres på et godt spredebillede, dvs. en god tværfordeling af saltet i hele vejens bredde, samt en skarp afgrænsning af spredebilledets højre og venstre yderkanter.

Et godt spredebillede er afhængig af to faktorer:
• en fuldstændig og ensartet befugtning af saltet
• en spredeskive, der tildeler nøjagtigt den ønskede mængde salt til det ønskede areal på vejen

Under spredeindsatsen sker der løbende ændringer af kørehastighed, symmetriindstilling, spredebredde og spredemængde. Dette betyder, at den materialemængde, som tilføres spredeskiven, målt i både volumen og i vægt, er i konstant forandring. På traditionelle spredeskiver ser man typisk en forandring af spredebilledet, når den tilførte materialemængde stiger eller falder.

MIXUS AST fra Epoke er udviklet således, at den kompenserer for de skiftende materialemængder og lever op til de moderne krav om et optimalt spredebillede.

MIXUS AST er et resultat af Epoke’ højteknologiske udvikling og ekspertviden om spredeteknik.