BAST test

Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) er et teknisk og videnskabeligt institut under transportministeriet i Tyskland. Det har til formål at udføre videnskabelige undersøgelser, og har også til hensigt at være med til udarbejdelse af regulativer og standarder for bl.a. CEN.

Under CEN-standard findes regulativet CEN-TS-15597 som indeholder krav til saltspredere. Det er en test som stiller høje krav til spredere.

Testen består af både dosering- og udlægningstest, og gennemføres med hastigheder op til 50 km/t på en afspærret motorvejsparkeringsplads i Tyskland. Med dette opnår man så realistiske vejrforhold som muligt.

I forhold til andre test gennemføres denne test med hastighed op til 50 km/t. I andre test bliver saltsprederne målt med hastighed op til 20 km/t. I vintertjeneste-branchen ved alle at det er meget vanskeligt at opnå så realistiske testforhold som muligt ved spredertest. Alle typer test har deres fordele og ulemper, men at opfylde kravene til CEN-TS-15597 og bestå kan kun yderst avancerede saltspredere.

Når en saltspreder-producent har opfyldt kravene giver det adgang til at være med i tenders i de enkelte Bundesländer.

Epokes VIRTUS AST-væskespreder og sneglesprederen CERTUS AST opfylder CEN-TS-15597.

Læs mere om VIRTUS AST her

Læs mere om CERTUS AST her