ROHS-direktiv

Blyfri lodning af el-komponenter – ROHS-direktivet

Som producent af maskiner med elektronisk udstyr er Epoke® A/S underlagt EU’s RoHS-direktiv, eller ”Restriction of the use of Hazardous Substances Directive”, som er et søsterdirektiv til WEEE-direktivet. RoHS direktivet har nr. 2002/95EF og trådte i kraft den 1. juli, 2006, indenfor den Europæiske Union.

Direktivet forbyder producenter af elektrisk og elektronisk udstyr at anvende følgende 6 materialer i deres produkter:

  • PB bly (lead)
  • Hg kviksølv (mercury)
  • Hexavalent chrom
  • PBB - polybromerede bifenyler
  • PBDE - polybromerede biphenylethere
  • CD - cadmium.


Der forefindes specifikke grænseværdier for det maksimale indhold af hvert enkelt stof i produktet.

I henhold til direktivet er det op til hver enkelt producent at sørge for overholdelse af grænseværdierne. Der vil dog blive udført løbende kontrol fra de danske myndigheders side, hvor Epoke® A/S skal bevise at direktivet overholdes. For at overholde direktivet stiller Epoke® A/S bl.a. krav til alle sine leverandører om, at de komponenter, der leveres, også overholder kravene.

Der er ikke krav om at produkterne skal mærkes på en speciel måde, men for at gøre det lettere for alle at adskille gammelt og nyt, har Epoke® A/S ændret farve på alle de print, der overholder direktivet, til at være sorte eller røde.