FN’s Verdensmål

12 Ansvarligt forbrug og produktion (12.2, 12.4, 12.5)
Genvinding og genbrug bidrager væsentligt til at mindske miljøbelastningen fra samfundets forbrug. Epoke arbejder derfor konstruktivt med at reducere affaldsmængden.

Midlet er skrappe affaldssorteringer således, at så meget som muligt kan genanvendes. På den måde mindsker vi deponi, metalskrot og plast m.v. omsmeltes og energi- og vandforbruget begrænses og optimeres.
Med ISO9001- og ISO14001-certificeringer har vi konstant fokus på at gøre tingene på den mest hensigtsmæssige måde og på løbende at forbedre vores processer.

15 Livet på land (15.5, 15.9)
Ved udvikling af saltspredere tager vi hensyn til, at metoderne til saltspredning beskytter og støtter livet på land bl.a. ved at begrænse forringelsen af naturlige levesteder samt ved at beskytte og forhindre udryddelse af plante- og dyreliv.