Kursus 20-03 - Vinterkursus

Formål:

At deltageren får kendskab til:

  • Begreberne tørstof, befugtet tørstof, saltlage/væske.
  • Forskellen mellem tørstof, befugtet tørstof, kombi- og væskespredning.
  • Beregning af saltforbruget ved alle former for spredning.
  • Eksempler på valg af saltdosering ved de enkelte vejrtyper.
  • Blanding af salt/vand herunder frysepunkter.

Målgruppe:
Vejformænd, driftsledere samt andre personer med ansvar for
glatførebekæmpelse.

Dato:
Den 13. august 2020

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 5.840,- inkl. forplejning.
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 5 personer - Max. 10 personer
Tilmeldingsfrist d. 20. juli 2020

Bemærk:
Der er mulighed for erfaringsudveksling deltagerne imellem.
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne
deltage.

Instruktører:
Kurt S. Antonsen
Morten F. Steffensen 

Der er 10 pladser tilbage på dette kursus

Tilmelding


Deltager

Ved min kursustilmelding giver jeg samtykke til at Epoke A/S må opbevare mit navn og min arbejdsgivers firmanavn i et år fra dato og tage fotos af undervisningssituationer, hvor jeg deltager.