Kursus 20-02 - GPS-styret spredning

Formål:

At deltageren får kendskab til:

  • Optagelse af ruter i EpoSat®
  • Opsætning af spreder
  • Anvendelse af EpoSat Web app
  • Behandling/editering af sprededata

Målgruppe:
Vejformænd, vejchefer, drifts- og vejingeniører og andre personer
med ansvar for IT inden for glatførebekæmpelse.

Dato:
Den 12. august 2020

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 5.840,- inkl. forplejning
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 2 personer - Max. 5 personer
Tilmeldingsfrist d. 20. juli 2020

Form:
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne
deltage.

Instruktør:
Dan Johannsen
Rasmus H. Bjørn

Der er 4 pladser tilbage på dette kursus

Tilmelding


Deltager
Ved min kursustilmelding giver jeg samtykke til at Epoke A/S må opbevare mit navn og min arbejdsgivers firmanavn i et år fra dato og tage fotos af undervisningssituationer, hvor jeg deltager.