Kursus 19-01 - Dataopsamling og EpoTrack

Formål:

At deltageren får kendskab til:
• Opsætning af EpoTrack
• Opsætning af EpoMaster X1
• Opsætning af Vinterman Light
• Gennemgang af Flådestyring
• Fejlretning i dataopsamlingssystemet

Målgruppe:

Vejformænd, vejchefer, drifts- og vejingeniører og andre personer med ansvar for IT inden for glatførebekæmpelse.

Dato:
13. august 2019

Sidste frist for tilmelding: 
1. august 2019

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 5.840,- inkl. forplejning
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 2 personer/hold - Max. 5 personer/hold

Form:
Hver deltager udstyres med en PC.
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne deltage.

Instruktør:
Dan Johannsen
Rasmus H. Bjørn 

Der er desværre ikke flere ledige pladser, kontakt Epoke for at høre nærmere omkring muligheden for deltagelse på dette kursus.