EpoAdapt

EpoAdapt - den enkle metode til kalibrering

Spredematerialers beskaffenhed og egenskaber kan variere meget. 
Fra sand til salt og fra finkornet vakuumsalt med tendens til at klæbe til grovkornet stensalt, som er langt mere bevægeligt.

Kalibrering af saltspredere er derfor nødvendig for at levere præcis glatførebekæmpelse. Samtidig er det en tidkrævende proces, som i travle vinterperioder kan blive nedprioriteret.

Med Epokes vejecellebaserede kalibreringsværktøj, EpoAdapt, er processen nu begrænset til ét tryk på én knap. Spredeindsatsen kan derfor gennemføres korrekt og præcist samtidig med, at starttiden ved udkald bliver reduceret til et minimum.