Kursus 18-03 - Vinterkursus

Formål:
At deltageren får kendskab til:
• Begreberne tørstof, befugtet tørstof, saltlage/væske.
• Forskellen mellem tørstof, befugtet tørstof, kombi- og væskespredning.
• Beregning af saltforbruget ved alle former for spredning.
• Eksempler på valg af saltdosering ved de enkelte vejrtyper.
• Blanding af salt/vand herunder frysepunkter.

Målgruppe:
Vejformænd, driftsledere samt andre personer med ansvar for glatførebekæmpelse.

Dato:
Den 16. august 2018

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 6.475,- inkl. forplejning.
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 5 personer - Max. 10 personer
Tilmeldingsfrist d. 1. august 2018


Bemærk:
Der er mulighed for erfaringsudveksling deltagerne imellem.
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne deltage.


Instruktører:
Kurt S. Antonsen
Dan Johannsen

 

Der er 10 pladser tilbage på dette kursus

Tilmelding til Vinterkursus den 16. august 2018
Deltagere