Kursus 18-02 - GPS-styret spredning

Formål:
At deltageren får kendskab til:
• Optagelse af ruter i EpoSat®
• Opsætning af spreder
• Anvendelse af EpoSat Web app
• Behandling/editering af sprededata

Målgruppe:
Vejformænd, vejchefer, drifts- og vejingeniører og andre personer med ansvar for IT inden for glatførebekæmpelse.

Dato:
15. august 2018

Sidste frist for tilmelding: 
1. august 2018

Praktiske oplysninger:
Pris: Kr. 6.475,- inkl. forplejning
Varighed: 1 dag
Deltagerantal: Min. 2 personer/hold - Max. 5 personer/hold

Form:
Hver deltager udstyres med en PC.
Der kræves ingen forudgående kendskab/kurser for at kunne deltage.

Instruktør:
Dan Johannsen

Der er 4 pladser tilbage på dette kursus

Tilmelding til GPS-styret spredning den. 15. august 2018
Deltagere