Markedsmodningsfonden støtter glatføreprojekt med 2,8 mio. kr.

Vejen-virksomheden Epoke A/S udvikler og producerer en lang række maskiner til glatførebekæmpelse med store saltspredere som primært produkt. Virksomheden har gennem årene lagt mange ressourcer i udvikling af markedets mest præcise doseringssystem.

Men trods brug af præcisionsspredeskiver ses en usikkerhed i den spredte mængde på op til 20 pct. Usikkerheden skyldes primært traditionel, manuel indstilling af sprederen. Underdosering medfører fare for trafiksikkerheden og derfor oversalter man typisk – og det er både dyrt og miljøbelastende.

Løsningen er vejeceller, som optimerer brugen af vejsalt bl.a. ved at tage højde for den aktuelle salttype og befugtningsprocent. Samtidig vejer og dokumenterer cellerne løbende saltet, der transporteres ud af sprederen. Den positive effekt slår dermed igennem på både økonomi, miljø og trafiksikkerhed.

Epoke har derfor udviklet en unik vejecelleløsning, og virksomheden ser et stort potentiale for produktet i Skandinavien, en række europæiske lande og i Nordamerika.

Forventningen er, at produktet skaber adskillige nye arbejdspladser på virksomheden i Vejen, og bl.a. derfor har Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen valgt at støtte markedsmodningen – herunder testfasen - med ca. 2,8 mio. kr.

Udvikling og test af vejecelleløsningen foregår i tæt samarbejde med Epokes norske forhandler, C. Grindvold A/S, og i vinteren 2015/16 køres der test på saltspredere i drift hos henholdsvis Vejdirektoratet i Danmark og MESTA og Veidekke i Norge. Formålet er at opnå solid dokumentation for vejecellens værdi sammenholdt med andre metoder.

Udviklingschef Klaus Kjær Hansen, Epoke A/S, siger: ”Vi er meget tilfredse med den anerkendelse der ligger i, at Markedsmodningsfonden har valgt at støtte vores projekt. Selve løsningen er banebrydende for sikkerheden ved glatføre, fordi den selvkalibrerende vejecelle sikrer, at der spredes den helt rette mængde salt. Samtidig afregnes vognmænd i nogle lande på basis af forbrugt mængde salt, og det gør automatisk sikring af spredemængde ekstra vigtig.”

 

Projektet har et samlet budget på 5,4 mio. kr., og heraf dækker Markedsmodningsfonden 2,8 mio. kr.


Projektperioden løber fra januar 2015 til december 2016.